Tijd met Jezus

Tijd met Jezus header image 1
March 31, 2021  

De Jezusruimte Podcast #4 | Gelukkig! Gezegend! De acht gelukkigprijzingen van Jezus

In deze aflevering sta ik met je stil bij de betekenis van de acht zaligsprekingen van Jezus. Hoe mooi zou het zijn als niet langer het 'Gij zult' en 'Gij zult niet' de geloofsbeleving van veel christenen domineren, maar het 'Gelukkig...!' van Jezus kleur geven aan geloven, hopen en liefhebben vandaag.

March 31, 2021  

Ommetje met Jezus #14 | Psalm 31:8-9

“Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel, u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte.”

Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer!

1. Lezen

2. Mediteren

3. Bidden

4. Stil zijn

March 31, 2021  
March 30, 2021  
March 29, 2021  

Ommetje met Jezus #13 | Matteüs 16:24-25

“Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.’”

Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer!

1. Lezen

2. Mediteren

3. Bidden

4. Stil zijn

March 29, 2021  
March 28, 2021  
March 28, 2021  
March 27, 2021  
March 26, 2021  

Ommetje met Jezus #12 | Johannes 11:25-26

“Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?”

Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer!

1. Lezen

2. Mediteren

3. Bidden

4. Stil zijn

March 26, 2021  
March 25, 2021  
March 24, 2021  

Ommetje met Jezus #11 | Johannes 10:14-15

“Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.”

Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer!

1. Lezen

2. Mediteren

3. Bidden

4. Stil zijn

March 24, 2021  
March 23, 2021  
March 22, 2021  

Ommetje met Jezus #10 | Johannes 10:10

"Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.”

Wandel jij ook 20 minuten per dag? Gebruik je ommetje dan ook eens om volgens de stappen van de lectio divina te luisteren naar de stem van je Heer!

1. Lezen

2. Mediteren

3. Bidden

4. Stil zijn

March 22, 2021  
March 21, 2021  
March 21, 2021  
March 20, 2021  
Podbean App

Play this podcast on Podbean App